Drottningborg videregående skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse.

Vi ligger ikke inne i VIGO-systemet. Dette medfører at du kan søke hos oss uten å "bruke opp" en prioriteringsplass. Søker du begge steder, kan du ha to skoler på "førsteplass".

Søknadsfrist: 1. mars (Særskilte vilkår: 1. februar)

Vi tar også imot søknader etter fristen, men disse kommer først i betraktning ved eventuelle restplasser etter 1. august.

NB! Man må søke om skoleplass og internatplass på to ulike skjema.
Husk å sende inn begge hvis du vil bo hos oss.

Bruk gjerne våre digitale søknadsskjema:
Søknadsskjema skole
Søknadsskjema internat

Du kan evt. laste ned søknadsskjemaene som pdf-filer:
Søknadsskjema skole.PDF, Søknadsskjema internat.PDF

PS!
Nye elever må huske å sende karakterer og eventuelle andre vedlegg i tillegg til søknaden - uten dette er ikke skolesøknaden komplett!

Vi har tre faste opptak i månedene mars, mai og juli.
Etter opptaket i juli er det løpende opptak.

Skole- og internatkostnader finner du her.

Hvert år har vi besøkshelg i januar/februar.
Da åpner vi dørene for elever som vurderer å søke Drottningborg høsten etter.
Informasjon legges ut på facebook og våre hjemmesider i desember.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

Jendal Skolesekretær: Oddny Jendal

Aagenaeskh Studieleder: Knut Harald Aagenæs