Elisabeth Gryting Saunes
Elisabeth Gryting Saunes
Lærer
Telefon jobb:
40 44 72 79
Mobiltelefon:
958 758 24
Fødselsdato:
21.12.88
Fag i år:
Norsk i 1a, eldre historie og norsk i 2b og religion i 3a. Hurra!
Kommentar:
Kall meg gjerne Betta :)