Drottningborg vil i hele år samle inn penger til ulike prosjekter der, og i midten av november skal misjonsprosjektlederne ned for å se arbeidet. Prosjektene innebærer: utdanning, barne- og ungdomsarbeid og familieprosjekter.

Utdanning. Arbeidet dreier seg rundt Setela, som er en teologisk høyskole, og bibelskolene CLET i Peru og Bolivia. Setela har flere deltagere både fra Peru og Bolivia, og fra neste år vil de åpne nye linjer. Målet er å omstrukturere og forbedre slik at tilbudene vil nå flere generasjoner.

Barne- og ungdomsarbeid. Det drives flere kristne barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Gjennom leirarbeid får mange unge anledningen til å være med på ulike aktiviteter, samtidig som de får høre mer om Jesus. Målet er å nå inn med Jesus til den unge generasjonen.

Familieprosjekter. Mange i Peru og Bolivia blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, gjerne i nær familie. Det er gjengmiljøer, kokkainproduksjon og stor kultur for rus og alkohol. Dette fører med seg mye vondt særlig for kvinner og barn. Målet er å forandre disse holdningene innenfra gjennom kurs på skoler, kirker og i bedrifter.

Vi vil gjerne samle inn mest mulig penger til disse prosjektene, og håper du vil være med på dette når anledningene byr seg. Vi ser frem til gøye arrangementer, og vi finner det givende å jobbe for noe som er mye større enn oss selv. 

Følg gjerne med på arrangementene våre på facebook: Drottningborgrussen2017