Her kan du lese mer om mange praktiske forhold knyttet til det å bo i internatet.

Internatguide 2017-2018

 

Kransvikroger Kontaktperson for spørsmål om internatguiden: Ass. rektor Roger Kransvik