Vi følger i hovedsak skoleruta til Aust-Agder, med lokale tilpasninger til vårt komprimerte skoleår.

NB! Grunnet eksamensplanen har det blitt nødvendig å foreta en endring i skoleruta. Det medfører at 1. skoledag etter jul blir onsdag 4.1. Fredag 26.5. blir ordinær skoledag.

 

Skolerute 2016-2017 revidert

Skolerute 2017-2018

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål. 

 Kransvikroger

Ass. rektor: Roger Kransvik