Vi følger i hovedsak skoleruta til Aust-Agder, med lokale tilpasninger til vårt komprimerte skoleår.

 

Skolerute 2017-2018 revidert per 7.8.17

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål. 

 Kransvikroger

Ass. rektor: Roger Kransvik